design: NaWision
ště, schody
    DOMINO Euro IV 68+ ULTRA U3
Eurookna DOMINO jsou testována ve státní zkušebně a splňují kritéria pro použití i v náročných podmínkách. Jsou na ně vydávána ES prohlášení o shodě dle požadavků harmonizované normy ČSN EN 14351-1:2006.
Na základě měření prostupu tepla rámu a dopočtením příslušneho skla v Akreditované zkušební laboratoři CSI Zlín je zpracován přehled možných tepelně izolačních parametrů eurooken DOMINO.
Úvod
│           │ EurooknaFotogalerieKontakt
Nábytková výroba:
Stavební výroba:
  - chrání před povětrnostními vlivy nekritičtější místo tj. spodek ..rámu a křídel včetně spojů, které jsou překryty
- opticky zúžen spodek rámu a u baklónových dveří snížen ..nášlap o 25 mm
- velmi dobré tepelně-izolační parametry - není odfézováno ..dřevo spodku rámu, nevzniká tepelný most jako u ..termookapnice nepřimrzá těsnění, protože naléhá na dřevo
   DOMINO Euro IV 88+ ULTRA U3
chrání před povětrnostními vlivy nekritičtější místo tj. spodek rámu a křídel včetně spojů, které jsou překryty
opticky zúžen spodek rámu a u baklónových dveří snížen nášlap o 25 mm
vhodné pro pasivní stavby s nejvyššími nároky na vlastnosti a komfortní provedení
vynikajícími tepelně-izolační parametry - není odfézováno dřevo spodku rámu, nevzniká tepelný most jako u termookapnice nepřimrzá těsnění, protože naléhá na dřevo